Kanał oddymiający INSTAL LUBLIN

Producent: INSTAL LUBLIN | Materiał: Inny

Producent oferuje system oddymiający złożony ze stalowego kanału oddymiającego o przekroju prostokątnym, kompensatora naprężeń oraz kratki wentylacyjnej. Może być zastosowany w pojedynczej strefie ogniowej do odprowadzenia dymu i / lub gorących gazów powstałych od źródła ognia zapewniając nieprzerwaną pracę i dymoszczelność w czasie 120 min w temperaturze do 600°C.
Maksymalny wymiar kanału to przekrój o wymiarach 1250x1000 mm oraz długości pojedynczego odcinka kanału równej 1500 mm.

System kanałów oddymiających z kompensatorem i kratką posiada:

  1. Klasyfikację Odporności Ogniowej : E600 120 ( h0 ) S1500 single zgodnie z EN 13501 – 4: 2007 + A1 : 2009
  2. Certyfikat stabilności wydajności nr 1396-CPR-0071 spełniając wymagania stawiane w tym zakresie przez standard EN 12101 – 7 : 2011
Produkty alternatywne
Załączniki
  • Certyfikat stabilnosci wydajnosci

  • Klasyfikacja odpornosci ogniowej

Kategorie produktu:

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych

Kanały oddymiające

';