Otulina TECLIT PS

Producent: ROCKWOOL | Materiał: Wełna mineralna

Otulina TECLIT PS to niepalna izolacja rurociągów chłodniczych w budynkach. Otulinę TECLIT PS ze skalnej wełny charakteryzują doskonałe parametry techniczne, wyjątkowa jakość i trwałość. Otulina posiada grubą okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej z zakładką samoprzylepną. Paroszczelna powłoka aluminiowa doskonale chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ryzykiem kondensacji pary wodnej. Zakładka samoprzylepna zapewnia trwałe połączenie oraz paroszczelność pokrycia zewnętrznego otuliny.

Zastosowanie:

Otulina TECLIT PS została zaprojektowana specjalnie z myślą o instalacjach prowadzących zimne media w budynkach. Produkt jest elementem kompletnego systemu TECLIT, który jest stosowany do izolacji rurociągów stalowych, ze stali nierdzewnej, miedzi oraz tworzyw sztucznych o temperaturze medium od 0° C do 250° C. 

 

- Zawartość jonów chlorkowych rozpuszczonych w wodzie nie więcej niż 10 ppm (10 mg/1 kg wyrobu);

- Grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej dla powłoki aluminiowej Sd >1500 m.

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Opis

Klasa reakcji na ogień

A2L-s1,d0 wyrób (dla Do ≤300 mm)

A2-s1,d0 wyrób (dla Do >300 mm)

 
Maksymalna temperatura stosowania 250° C

DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

Temperatura [oC] 0 10 20 50 100 150
λ [W/mK] 0,033 0,034 0,035 0,039 0,046 0,056

 

Produkty alternatywne

Zobacz wszystkie produkty »

Załączniki
  • Cpr 2

  • Cpr

  • Cpr

  • Dop

  • Karta produktowa otulina teclit ps

Kategorie produktu:

Izolacje techniczne

Izolacje rurociągów chłodniczych (izolacje przeciwkondensacyjne i termiczne)

System TECLIT

';