Mata Izolacyjna ThermaEco FRZ

Producent: THERMAFLEX | Materiał: Polietylen

ThermaEco FRZ to mata wykonana ze spienionego polietylenu stosowana do izolowania powierzchni plaskich, rurociągów o dużych średnicach w systemach instalacji sanitarnych, grzewczych, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno o przekroju kwadratowym jak i okrągłym. Materiał ze względu na swoje właściowści znalazł także zastosowanie w branży sportowo-rekrecyjnej. 

Do montażu mat ThermaEco FRZ wykorzystuje się taśmę polietylenową oraz klej. 

ThermaEco FRZ - mata dostępna jest w wersji:

 

 

  • Maty bez kleju,
  • Maty samoprzylepnej,
  • Maty laminowanej warstwą 0,1mm czystego aluminium,
  • Maty laminowanej powłoką kauczuku syntetycznego

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Opis

Klasa reakcji na ogień

D-s1, d0

Temperatura stosowania

+95°C
-80°C

Przenikanie pary wodnej µ

> 3500 - 14000

Przewodność cieplna λ10 [W/(m·K)]
                               λ40 [W/(m·K)]
0,035
0,038

Gęstość

30 - 40 kg/m3


DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

Temperatura [oC]

10

40

λd [W/mK]

0,035

0,038


DOSTĘPNE GRUBOŚCI MAT I SPOSÓB ICH PAKOWANIA

Mata zwykła/ samoprzylepna

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Grubość (mm)

Ilość w rolce (m2)

200000

1000

5

200

100000

1000

7,5

100

70000

1000

10

70

60000

1000

13

60

50000

1000

15

50

35000

1000

20

35

30000

1000

25

30

25000

1000

30

25

 


Mata z pokryciem alu

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Grubość (mm)

Ilość w rolce (m2)

100000

1000

5

100

100000

1000

7,5

100

70000

1000

10

70

60000

1000

13

60

50000

1000

15

50

35000

1000

20

35

30000

1000

25

30

 


Mata z pokryciem kauczukowym

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Grubość (mm)

Ilość w rolce (m2)

33600

1000

10

33,6

28800

1000

13

28,8

24000

1000

15

24

16800

1000

20

16,8

14400

1000

25

14,4

 

Narzędzia
Produkty komplementarne

Zobacz wszystkie produkty »

Załączniki
  • Atest higieniczny frz 2.jpg

  • Deklaracja zgodnosci frz 2.jpg

Kategorie produktu:

Izolacje techniczne

Izolacje kanałów wentylacyjnych (izolacje przeciwkondensacyjne, akustyczne, termiczne)

Maty polietylenowe

';