Folia aluminiowa gładka

Producent: RHEIN folien Polska | Materiał: Inny

FOLIA ALUMINIOWA GŁADKA:

  • Al 99,5% 
  • zgodna z DIN 1784 + 1712
  • odporna na środki chemiczne i korozję.
  • niepalna.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Opis

Miękka lub twarda, gładka

grubość od 0,05 do 0,3 mm

Współczynnik przepuszczalność pary wodnej

kD = 3.922 (m2h Pa/mg) mierzone przy grubości 0,05 mm

Wydłużanie
wzdłużne
poprzeczne


6,94%
7,98%

Wytrzymałość na rozciąganie

70 – 90 N/mm2

Opór przepychowy wzdłuż i poprzek

0,50 J

Wytrzymałość na dalsze rozrywanie
wzdłużne
poprzeczne


1,0 N
0,99 N

Tworzenie się fałd podczas zimna

Zgodnie z normą SIA N 280 przy -10°C brak rys

Odkształcenie pod wpływem ciepła (badanie przy 80°C)
wzdłużne
poprzeczne 0,02%,
 0,01%                                                                     


Folia aluminiowa gładka

  • Gazo i wodoszczelna,
  • Niepalna VI zgodnie z normą SIA 183/2,
  • Odporna na środki chemiczne wszelkie tłuszcze, kwasy, oleje, oprócz środków alkalicznych rozpuszczalnych w wodzie i fluoru,
  • Odporna na gnicie,
  • Odporna na korozję
Produkty alternatywne
Kategorie produktu:

Akcesoria montażowe

Płaszcze zewnętrzne

Folie aluminiowe zbrojone i gładkie

';