Punkt stały na rurociągu

Producent: THALE | Materiał: Inny

Punkty stałe umożliwiają podział instalacji na odcinki podlegające osobnym wydłużeniom. Obejmy stosowane do przejmowania obciążeń związanych z wydłużeniem rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.
Płytka punktu stałego służy do montażu punktów stałych bezpośrednio na podłożu i na konstrukcjach z profili montażowych.
Rura dystansowa łaczy płytkę z obejmą punktu stałego.

Produkty alternatywne
Załączniki
  • Kdwu 03 2020

  • Kdwu 06 2020

Kategorie produktu:

Systemy zamocowań

Punkty stałe i podpory ślizgowe

';