Mata Izolacyjna Armaflex ACE Plus

Producent: ARMACELL | Materiał: Kauczuk spieniony

ARMAFLEX ACE Plus to izolacja wykonana z wysoce elastycznego kauczuku syntetycznego charakteryzujaca się wysoką jakością. Izolacja posiada bardzo dobre parametry techniczne zapewniające odporność na dyfuzję pary wodnej, niską przewodnością cieplną oraz wyjątkową elastycznością. Ponad to cechuje się lepszą euroklasą ogniową. Dzięki swoim właściwościom otulina przeznaczona jest do stosowania w instalacjach przemysłowych, klimatyzacyjnych oraz technice sanitarnej i grzewczej.

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Opis

Klasa reakcji na ogień

BL-s3, d0

Maksymalna temperatura stosowania

+110°C (+85°C powierzchnie płaskie)
-50°C

Przewodność cieplna λ0 [W/(m·K)]

≤ 0,035

Przenikanie pary wodnej µ

role (3 mm-32 mm)

role (40 mm-50 mm)

 

≥ 10 000

≥ 7000


DOSTĘPNE GRUBOŚCI MAT I SPOSÓB ICH PAKOWANIA

Maty Armaflex AC Plus  samoprzylepne i bez kleju

Długość (mm)

 

Szerokość (mm)

Grubość (mm)

Ilość w kartonie (m2)

ACE/P-06-99

1000

6

30

ACE/P-09-99

1000

9

22

ACE/P-13-99

1000

13

18

ACE/P-19-99

1000

19

14

ACE/P-25-99

1000

25

9

ACE/P-32-99

1000

32

7

ACE/P-40-99

1000

40

6

ACE/P-50-99

1000

50

4

 

Tagi: armaflex af, mata kauczukowa

Załączniki
  • Armaflexaceplus broszura

  • Dop armaflex ace plus sroda slaska

Kategorie produktu:

Izolacje techniczne

Izolacje rurociągów chłodniczych (izolacje przeciwkondensacyjne i termiczne)

Maty z kauczuku syntetycznego

ARMAFLEX ACE Plus this insulation is made of a high quality, highly-flexible synthetic rubber. The insulation features high technical parameters to ensure water vapour diffusion, low thermal conductivity and outstanding flexibility. Moreover, it has better euroclass system. Thanks to its features, mat is designed to be used in industrial installations, air-conditioning as well as sanitary engineering and heating.

TECHNICAL INFORMATION

Area

Description

Reaction to fire

BL-s3, d0

Max service temperature

+110°C (+85°C powierzchnie płaskie)
-50°C

Thermal conductivity λ0 [W/(m·K)]

≤ 0,035

Water vapour diffusion resistance µ

sheets (3 mm-32 mm)

sheets (40 mm-50 mm)

 

≥ 10 000

≥ 7000


AVAILABLE THICKNESS AND PACKAGING

Armaflex AC Plus Mats  self-adhesive and non-adhesive

Length (mm)

 

Width (mm)

Thickness (mm)

quantity in a box (m2)

ACE/P-06-99

1000

6

30

ACE/P-09-99

1000

9

22

ACE/P-13-99

1000

13

18

ACE/P-19-99

1000

19

14

ACE/P-25-99

1000

25

9

ACE/P-32-99

1000

32

7

ACE/P-40-99

1000

40

6

ACE/P-50-99

1000

50

4

 
 

 

';