Farba ogniochronna Promapaint SC4

Producent: PROMAT | Materiał: Inny

PROMAPAINT SC4 to jednoskładnikowa farba ochronna, stosowana do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej RI 15 - RI 120, w zależności od grubości naniesionej warstwy produktu. W warunkach pożaru powłoka pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieje towrząc skuteczną wartstwę ochronną konstrukcji. Farba jest kompatybilna z popularnie stosowanymi farbami podkladowymi i nawierzchniowymi, a jej doskonale parametry potwierdza Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0198 oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0427/W. 

Zakres zastosowania:

  • elementy konstrukcji stalowych
  • elementy konstrukcji stalowych ocynkowanych o profilach zamkniętych i otwartych na zewnątrz jak również wewnątrz pomieszczeń w warunkach agresywności korozyjnej od C1 do C3.

* poprzednia nazwa produktu PHOENIX STW

Załączniki
  • Promat dop promapaint sc4

Kategorie produktu:

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i betonowych

Farby ogniochronne

';