Mata Lamelowa z wełny mineralnej ALU LAMELLA MAT

Producent: ROCKWOOL | Materiał: Wełna mineralna

KLIMAMAT (ALU LAMELLA MATA) to lekka i sprężysta mata lamelowa wyprodukowana ze skalnej wełny mineralnej, pokryta jednostronnie folią aluminiową zbrojoną. Dzięki prostopadłemu ułożeniu włókien do okładziny nie ulega odkształceniom na zagięciach i zachowuje swoją pierwotną grubość. 

Maty przeznaczone są głównie do termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej izolacji okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Mogą być stosowane również do izolowania niewielkich zbiorników, rurociągów oraz innych niskotemperaturowych elementów instalacji. Temperatura na styku okładziny z wełną skalną nie powinna przekraczać 80°C.

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Opis

Klasa reakcji na ogień

A1

Gęstość objętościowa

37 kg/m³ 

Maksymalna temperatura stosowania

≤ 250°C 


DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

Temperatura [oC] 

10

50

100

150

250

λ [W/mK]

0,039

0,050

0,065

0,083

0,134


DOSTĘPNE GRUBOŚCI MAT I SPOSÓB ICH PAKOWANIA

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Grubość (mm)

Ilość w paczce (m2)

Ilość na palecie (m2)

10000

1000

20

10

240

8000

1000

30

8

192

6000

1000

40

6

144

5000

1000

50

5

120

4000 1000 60 4 96

3000

1000

80

3

72

2500

1000

100

2,5

60

Tagi: wełna mineralna

Narzędzia
Produkty komplementarne

Zobacz wszystkie produkty »

Produkty alternatywne

Zobacz wszystkie produkty »

Załączniki
  • Atest higieniczny

  • Certyfikat wlasciwosci uzytkowych

  • Deklaracja wlasciwosci uzywtkowych alu lamella mat

  • Karta produktu alu lamella mat

  • Ulotka zalecane ocieplenie wg standardu rockwool

  • Wytyczne projektowe i wykonawcze alu lamella mat klimafix

  • Wytyczne projektowe wentylacja klimatyzacja ogrzewnictwo

Kategorie produktu:

Izolacje techniczne

Izolacje kanałów wentylacyjnych (izolacje przeciwkondensacyjne, akustyczne, termiczne)

Maty lamelowe (również samoprzylepne)

Izolacje rurociągów ciepłowniczych i przemysłowych (izolacje termiczne)

Maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte folią Alu lub welonem szklanym

ALU LAMELLA MAT is a light and flexible mat formed from mineral stone wool covered with reinforced aluminium foil tape on one side. Thanks to perpendicular arrangement of fibres to facing, it does not buckle at bends and retains its original thickness.

Mats are particularly suitable for thermal and acoustic insulation and  for oval, rectangular condensation control insulation of pipework ventilation. They can also be used to insulate small containers, pipelines and other low-temperature fire protection systems.

 

TECHNICAL INFORMATION
 

Area

Description

Fire classification

A1

Dry density

37 kg/m³ 

Maximum service temperature

≤ 250°C 


THERMAL CONDUCTIVITY

Temperature [oC] 

10

50

100

150

250

λ [W/mK]

0,040

0,050

0,065

0,106

0,132


AVAILABLE DIMENSIONS AND PACKAGING

Length (mm)

Width (mm)

Thickness (mm)

Quantity in parcel(m2)

Quantity on the pallette (m2)

10000

1000

20

10

200

8000

1000

30

8

160

6000

1000

40

6

120

5000

1000

50

5

100

4000 1000 60 4 80

3000

1000

80

3

60

2500

1000

100

2,5

50

 

Tagi: lamela

';