Otuliny ze spienionego szkła Kaiglass 800

Producent: KAIMANN | Materiał: Szkło piankowe

KAIGLASS 800 - jest to wykonana z wysokogatunkowego szkła mineralnego pianka izolacyjna o zamkniętej strukurze komórkowej. Dzięki swojej całkowitej wodoszczelności na powierzchni tego materiału nie zachodzi kondensacja pary wodnej niezależnie od warunków w jakich pracuje izolacja.

Jako materiał niepalny, o klasie odporności ogniowej A1, niewrażliwy na odkształcenia mechaniczne oraz dopuszczony do stosowania w zakresie temperatur od - 260 ºC do + 430 ºC wykorzystywany jest w szerokim zakresie zastosowań. Izolacja Kaiglass 800 charakteryzuje się stabilnością fizyczną zarówno w bardzo wysokich jak i w bardzo niskich temperaturach, co powoduje że jest idealnym materiałem izolacyjnym np. w instalacjach ciekłego tlenu.

Uzupełnieniem otulin Kaiglass 800 są łuki, kolana, tróniki, płyty oraz akcesoria niezbędne do montażu tej izolacji jak np. kleje Kaiglass, które umożliwiają budowę szczelnych systemów całkowicie wykluczających zjawisko gromadzenia się wody pod powierzchnią izolacji, oblodzenie czy korozję przeowdów i  elementów konstrukcyjnych.

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE
 

Materiał

 

CE zgodne

Izolacja wyprodukowana ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego

Struktura komórkowa

 

100% zamknięta struktura komórkowa

Kolor

 

Czarny

Górna granica temperatury

 

+430°C

Dolna granica temperatury

 

-170°C (-260°C)

Przewodność cieplna

W +10°C

0, 041 W/(mK)

Odporność na parę wodną

Współczynnik odporności na wilgoć µ

Ekwiwalent dyfuzji pary wodnej/ grubości warstwy powietrza Sₔ

 

> 1500m

Absorpcja wody

 

Brak

Włoskowatość

 

Brak

Klasyfikacja ogniowa

Klasa Euro

A1 (niepalne)

Gęstość

 

120 kg/m³ (±10%)

Stabilność wymiarowa

 

Doskonała, nie kurczy się, nie pęcznieje, nie wypacza się

Wytrzymałość na ściskanie

 

0,7 N/mm³

Obciążenie skupione

 

0,5 mm

Równoważnik chloru

 

1 mg/kg

Pozostałe cechy

Wartość PH

7,0

Aspekty zdrowotne

 

Nie zawiera kadmu

Nie zawiera aldehydu mrówkowego

Okres trwałości

 

Bez ograniczeń

 

Tagi: wspornik

Produkty komplementarne
Produkty alternatywne
Kategorie produktu:

Izolacje kriogeniczne

';