Izolacje rurociągów ciepłowniczych i przemysłowych (izolacje termiczne)

Caldo Izolacja » Oferta » Izolacje rurociągów ciepłowniczych i przemysłowych (izolacje termiczne)

Otuliny z wełny mineralnej

Maty z wełny mineralnej wzmacniane siatką stalową (także z pokryciem Alu)

Maty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte folią Alu lub welonem szklanym

Otuliny z twardego poliuretanu (z folią Alu, AlClad lub blachą)

Maty z wełny mineralnej

';