ROCKWOOL

Caldo Izolacja » Producenci » Rockwool

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy ROCKWOOL - światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej - dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.
Grupa tworzy zielone rozwiązania dla branży ogrodniczej, do zastosowań przemysłowych, przemysłu stoczniowego, a także w obszarze minimalizacji hałasów i wibracji w obiektach infrastrukturalnych.

ROCKWOOL produkuje różnorodne wyroby ze skalnej wełny mineralnej służące jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, obiektach przemysłowych i handlowych oraz instalacjach technicznych. Każdy wyrób służy środowisku, ograniczając straty ciepła, a w konsekwencji zmniejszając zapotrzebowanie na energie i emisję CO2.