PROMASTOP®- Unicollar®, kołnierz ogniochronny

Producent: PROMAT

PROMASTOP®- Unicollar® to kołnierz ogniochronny służący jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie palności EI 120, przez które przeprowadzane są rury z tworzyw sztucznych o średnicach do 200mm, oraz rur stalowych i żeliwnych w izolacji z kauczuku o średnicach nie większych niż 110mm. Grubość przegrody przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż 120mm dla ścian betonowych, 150mm dla ścian z cegły pełnej, betonu komórkowego i 180mm dla stropu. Kołnierz uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe.

PROMASTOP®-UniCollar, spełniają kryteria klasy EI 120 odporności ogniowej, jeżeli spełnione są poniższe wymagania:
1) grubości przegrody jest nie mniejsza niż 120 mm – w przypadku ścian i 180 mm - w przypadku stropu,
2) rury stalowe i żeliwne mają średnice nominalne nie większe niż 110 mm,
3) grubość izolacji z syntetycznego kauczuku jest nie większa niż 42,5 mm,
4) w przejściach przez ściany kołnierze ogniochronne są zamocowane z obu stron przegrody, zaś przez stropy - tylko od strony sufitowej.

Kołnierz ogniochronny ma postać taśmy z materiału pęczniejącego obudowanej nierdzewną blachą stalową. Całkowita długość kołnierza wynosi 2,25 m (150 segmentów szerokości 15 mm każdy).

Wydajność produktu:

Średnica zewnętrzna rury (mm)

Ilość segmentów na 1kołnierz (szt.)

Wydajność z opakowania (szt.)

Wymagana liczba klamer (szt.)

≤ 32

13

11,5

2

48

16

9

2

50

17

8,5

2

63

20

7,5

2

75

22

6,5

2

83

24

6

3

90

25

6

3

110

29

5

3

125

33

4,5

3

135

35

4

5 (4)

140

36

4

5 (4)

160

40

3,5

5 (4)

200

49

3

5 (4)

 

Produkty alternatywne

Zobacz wszystkie produkty »

Załączniki
  • At 15 5795 2014 unicollar

  • Certyfikat zgodnosci unicollar

  • Krajowa deklaracja zgodnosci unicollar

  • Ulotka przejscia instalacyjne

  • Ulotka unicollar

Kategorie produktu:

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych

Zabezpieczenia rur palnych

Zabezpieczenia rur niepalnych

';