PROMASTOP®- Coating, masa ogniochronna

Producent: PROMAT

Masa ogniochronna PROMASTOP®- Coating jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie, uniemożliwiając przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych. Przeznaczona jest do wykonywania przejść kablowych PROMASTOP® Typ A, w ścianach i stropach w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI 120. Masa przeznaczona jest także do wykonania przejść kablowych z zastosowaniem pianki ogniochronnej PROMAFOAM®-C i do uszczelniania (w zestawie z zaprawą ogniochronną PROMASTOP® MG III) przejść instalacyjnych rur z materiałów niepalnych (miedź, stal).

Wydajność produktu:

 • do uzyskania warstwy suchej o grubości 1mm trzeba nałożyć 1850g/m2 masy (warstwa mokra o grubości 1400µ)
 

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Opis

Gęstość

1,47 g/cm3

Temperatura obróbki

Min +5oC

Czas schnięcia

warstwa o grubości 2 mm jest sucha po ok. 4 godz. a po 12 godz. osiąga pełną twardość (przy temp. +20oC i wilgotności powietrza 65%)

Sposób nakładania

pędzel, wałek, szpachla zębata. Można nakładać metodą natrysku

 

Produkty komplementarne
Produkty alternatywne

Zobacz wszystkie produkty »

Załączniki
 • Aprobata techniczna masa ogniochronna promastop coating do uszczelniania przejsc instalacyjnych szczelin i dylatacji

 • Certyfikat zgodnosci nr w241 masa ogniochronna promastop coating do uszczelniania przejsc instalacyjnych szczelin i dylatacji

 • Karta charakterystyki coating

 • Krajowa deklaracja zgodnosci dz 10 masa ogniochronna promastop coating do uszczelniania przejsc instalacyjnych szczelin i dylatacji

 • Ulotka dylatacje

 • Ulotka kanaly kablowe

 • Ulotka przejscia instalacyjne

 • Ulotka przejscia instalacyjne

 • Ulotka system uszczelnien dylatacji przez sciany i stropy

 • Ulotka wentylacja i oddymianie

 • Zabezpieczenie ppoz przepustow kablowych

Kategorie produktu:

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych

Zabezpieczenia rur niepalnych

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów i przepustów kablowych

';