PROMASEAL®- Mastic BSK, masa ogniochronna

Producent: PROMAT

PROMASEAL®- Mastic BSK wytwarza podczas pożaru pianę izolującą, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych. Masę stosuje się do zamykania szczelin i fug, w prefabrykatach budowlanych, w połączeniach między ścianą a sufitem, do uszczelnień przepustów instalacyjnych, do zamknięcia otworów i szczelin przy pracach remontowych.

Wydajność produktu:

  • z opakowania 310ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1cm i długości 3,1m
Produkty komplementarne
Produkty alternatywne
Załączniki
  • Aprobata techniczna mastic bsk

  • Certyfikat zgodnosci mastic bsk

  • Deklaracja zgodnosci mastic bsk

  • Ulotka dylatacje

  • Ulotka kanaly kablowe

Kategorie produktu:

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych

Pianki i masy ogniochronne

';