Opaska ogniochronna PYROPLEX

Producent: Inny | Materiał: Inny

Ogniochronne opaski PYROPLEX przeznaczone są do wykonywania przejść rur z tworzyw sztucznych, rur stalowych lub miedzianych izolowanych na zewnątrz pianką syntetyczną. PYROPLEX składa się z zewnętrznej warstwy, która jest zamkniętą torebką wykonaną z folii PCV i wypełnia w postaci jednego lub kilku elastycznych wkładów. Wkłady wykonane są z materiałów termoplastycznych, zawierających rozproszony grafit z dodatkiem wypełniaczy i olejów technologicznych.

Montowanie opaski odbywa się przez owinięcie nią uszczelnianej rury i sklejenie jej końców za pomocą taśmy samoprzylepnej, umieszczonej na jednym końcu opaski, pozostawionym bez wypełnienia wkładem pęczniejącym. Po zamontowaniu opaski, powstałe wolne przestrzenie pomiędzy
owiniętą opaską rurą a średnicą otworu w przegrodzie należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową.

Produkty alternatywne

Zobacz wszystkie produkty »

Załączniki
  • At 7725 kolnierze opaski

  • Atest higiniczny pyroplex

  • Certyfikat zgodnosci itb 1733 w pyroplex

  • Pismo stosowanie opasek ognioochronnych 1

Kategorie produktu:

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych

Opaski i kołnierze

';