Wytwórnia melaminy i kaprolaktamu w Puławach

Strona główna » Aktualności

W Zakładach Azotowych Puławy S.A. melamina produkowana jest od 1977 r. (Wytwórnia Melaminy I, o nominalnej zdolności produkcyjnej 32 tys. ton rocznie). W roku 2001 uruchomiona została druga linia produkcyjna tego surowca - Wytwórnia Melaminy II (zdolność produkcyjna 30 tys. ton rocznie). W październiku 2002 r. rozpoczęto budowę trzeciego zakładu produkcyjnego - Wytwórni Melaminy III.
Wytwórnia Melaminy III o wydajności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie zwiększy potencjał produkcyjny "Puław" do 92 tys. ton/rok, co pozwoli Zakładom opanować 20% europejskiego i 10% światowego rynku melaminy. Puławska melamina trafi po raz pierwszy również na najbardziej rozwojowy dla tego produktu rynek rosyjski.
Melamina jest produktem o postaci białego proszku otrzymywanym w procesie termicznego rozkładu mocznika i następnie jego katalitycznej konwersji. Jest produktem nietoksycznym i niepalnym. Jako produkt przetworzony zadebiutowała na rynku światowym w okresie II Wojny Światowej.
Zakłady Azotowe Puławy słyną także z produkcji kaprolaktamu. Zdolność projektową 50 tys. ton kaprolaktamu na rok uzyskano w 1995 roku, w 2001 roku było to już 65,4 tys. ton, natomiast obecnie moce to 70 000 ton.
W ciągu 35 lat eksploatacji i doświadczeń, wypracowano wiele własnych i oryginalnych rozwiązań, zastosowano nowe katalizatory, wprowadzono nowe układy technologiczne. Do osiągnięcia obecnej zdolności produkcyjnej instalacji kaprolaktamu przyczyniły się wieloletnie i wielokierunkowe działania takie jak budowa nowej tlenowni, eliminacja zanieczyszczeń w kwasie siarkowym dla instalacji hydroksyloaminy, nowy kompresor powietrza do reaktora utleniania cykloheksanu, przeprowadzona w latach 2006 – 2009 modernizacja instalacji kwasu siarkowego i oleum, intensyfikacja modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu i wiele innych.
Dzięki zaufaniu, którym obdarzyła nas puławska spółka mogliśmy wspólnie zrealizować tę inwestycję.
Do izolacji rurociągów z kaprolaktamem i melaminą dostarczyliśmy kilka tysięcy metrów otuliny z wełny ProRox PS 924 PL.