CUI – jak ochronić instalację przed korozją występującą pod izolacją?

Strona główna » Aktualności

CUI (ang. Corrosion Under Insulation) stanowi ogromny problem. Żeby zminimalizować zagrożenie wystąpienia korozji, niezbędna jest dobra izolacja przemysłowa. Powinna ona wyróżniać się właściwościami hydrofobowymi i szerokim zakresem temperatur roboczych. 

Dlaczego należy chronić instalacje przed korozją?

Zjawisko CUI dotyka wielu firm, generując ogromne straty. Z raportu międzynarodowej organizacji EIIF wynika, że poprawa izolacji przemysłowej w europejskich przedsiębiorstwach pozwoliłaby na zasilenie energią ponad 10 milionów gospodarstw domowych [1].

Korozja prowadzi do pęknięć, wycieków, utraty płynności w funkcjonowaniu produkcji. To z kolei przekłada się na wzrost kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych – konieczne są bowiem prace związane z naprawą bieżących uszkodzeń. Problem stanowi także większa waga produktów izolacyjnych, co obciąża system instalacji.

Skąd bierze się korozja pod izolacją i jak się przed nią zabezpieczyć?

Do najczęstszych przyczyn gromadzenia się wody pod warstwą izolacji zewnętrznej zaliczają się:

●      uszkodzenia izolacji,

●      zbieranie się wody pod warstwą izolacji, np. w wyniku opadów atmosferycznych,

●      wycieki instalacji,

●      wahania zakresu temperatur roboczych, co powoduje efekt kondensacji.

Korozja pod warstwą izolacji jest często trudna do zlokalizowania. Stąd też trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy osłony wokół instalacji – a zwłaszcza miejscach łączeń – są odpowiednio zabezpieczone.

Dodatkowo warto obserwować, czy w obrębie rur lub zbiorników znajdują się ślady świadczące o wycieku, np. kałuże, rdzawe przebarwienia, wilgoć, kapanie wody. Jeżeli zauważy się takie oznaki, trzeba usunąć ich źródło. W tym celu można:

●      ściągnąć izolację i przeprowadzić inspekcję (metoda wymaga jednak ingerencji mechanicznej, a kontrola prowadzona w ten sposób ma charakter wybiórczy),

●      przeprowadzić badania radiograficzne lub cyfrowe pozwalające na szybkie wykrycie skorodowanych miejsc,

●      wykonać pomiar metodą prądów wirowych (mechanizm ich działania bazuje na indukcji elektromagnetycznej).

 

Czym powinna charakteryzować się izolacja przemysłowa?

Ważnym elementem chroniącym przed korozją jest dobór odpowiedniej izolacji. Zastosowany materiał powinien wyróżniać się właściwościami hydrofobowymi (odpornością na działanie wody) oraz wysoką wytrzymałością. Na co jeszcze zwracać uwagę, wybierając osłony na izolacje?

●      Nowoczesne technologie hydrofobowe

Producenci izolacji wykorzystują rozwiązania wyróżniające się wysoką wodoodpornością. Do jednych z nich należy technologia WR-Tech marki Rockwool. Jej podstawę stanowi zastosowanie specjalnego lepiszcza odznaczające się możliwie najniższą nasiąkliwością wody (nawet w wyniku starzenia się materiału lub pod wpływem wysokiej temperatury).

●      Odporność na ściskanie

Do ważnych elementów minimalizujących ryzyko CUI zalicza się odporność na ściskanie. To pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych, zapobiega stratom energii, a także chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Takie właściwości posiada m.in. otulina z serii WR firmy Paroc.

●      Ekologiczne i wytrzymałe materiały

Dobrze sięgać po produkty z naturalnych surowców, które nie zawierają związków chemicznych lub innych substancji utrudniających recykling. Do takich właśnie zaliczają się otuliny Paroc czy Rockwool — są wykonane z wełny skalnej.

●      Szybki czas wysychania materiału

Doskonale sprawdzają się otuliny wyróżniające się szybkim czasem wysychania. Dzięki temu nawet, jeśli doszłoby do wycieku, ryzyko korozji znacznie spada. Takie właściwości posiadają otuliny o porowatej strukturze umożliwiającej parowanie wody.

●      Sposób montażu

Do ważnych czynników determinujących wybór zalicza się także sposób montażu. Doskonale sprawdzają się otuliny wstępnie uformowane oraz posiadające nacięcie. Ważne jest również zabezpieczenie samej izolacji przed działaniem warunków atmosferycznych, np. poprzez zastosowanie płaszczy ze stali nierdzewnej.

●      Wymiary

Izolacje powinny być dopasowane do wymiarów instalacji, co ułatwia ich dopasowanie do założeń projektowych. W portfolio produktowym znanych producentów znajdują się otuliny o szerokim zakresie grubości oraz średnic.

Źródło:

  1. Krajowe arkusze informacyjne 2021: Potencjał izolacji przemysłowych w zakresie oszczędności energii i CO₂, EIIF 2021