PROMASTOP® Typ S, zaprawa ogniochronna

Producent: PROMAT

Zaprawa PROMASTOP® Typ S jest ogniochronną gotową do użycia suchą mieszanką, która po dodaniu wody i wymieszaniu tworzy ogniochronną, plastyczną zaprawę. Zaprawa służy do wykonania przejść kablowych w ścianach murowanych i stropach masywnych w klasach odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

Wydajność produktu:

  •     z jednego worka suchej zaprawy i ok 7,5l wody uzyskuje się ok 22l świeżej zaprawy

Gęstość stwardniałej zaprawy wynosi ok 900kg/m3

Temperatura obróbki: minimum +5 stoC

Produkty alternatywne

Zobacz wszystkie produkty »

Załączniki

ROCKWOOLPAROCARMACELLBLICKETISOVERWALRAVENNICZUK METALLK-FLEXRHEIN folien PolskaTHERMAFLEXPROMATURSASTEINBACHER IZOTERMKAIMANNALNORKINGSPAN TARECINSTAL LUBLIN